Tag Archives: zeolit

zeolit

Niekoľko zaujímavostí o zeolite

Zeolit Zeolit je hlavnou minerálnou zložkou v premenených vulkanosedimentárnych horninách, ktorých geologický vek a celkové chemické zloženie sa mení. Vzniká prevažne premenou vulkanického skla v rôznych geologických podmienkach. Zeolity sú teda výsledkom zložitých premien hornín vplyvom pestrých geochemických a teplotných podmienok. Gechemické genetické modely vzniku zeolitu V odbornej

zeolit

Zeolit v dennej kŕmnej dávke hovädzieho dobytka

    V živočíšnej poľnohospodárskej výrobe sa už niekoľko desaťročí pridávajú produkty na báze prírodného zeolitu v malom množstve ako prísada do nosných krmív hospodárskych zvierat. Hlavne pre dobytok, ošípané a hydinu. Prítomnosť zeolitu v každodennom stravovacom režime chovaných zvierat má skutočne dobrý vplyv nielen na ich rast, ale vylepšuje sa

Zeolite

Prírodné zeolity – významná environmentálna surovina (2)

Základné vlastnosti prírodných zeolitov Prírodné zeolity sú vyhľadávanou nerastnou surovinou aj vďaka ich výnimočným chemickým a fyzikálnym vlastnostiam. Tieto vlastnosti výrazne súvisia s neobvyklou štruktúrou ich kryštálovej mriežky. Platí to predovšetkým o dvoch zeolitových mineráloch – mordenite a hlavne výnimočnom klinoptilolite. K týmto základným vlastnostiam horninotvorných zeolitov patrí: vysoká

Zeolites

Prírodné zeolity – významná environmentálna surovina (1)

Zeolit Zeolity určite patria k zaujímavým a perspektívnym nerastným surovinám dneška. Chemickým zložením sú prírodné zeolity vodnaté hlinito-kremičitany s priestorovou (tzv. kostrovitou) stavbou tetraédrov. Kremičitanové SiO2 tetraédre sa navzájom spájajú výlučne prostredníctvom atómov kyslíka O2 a tým vytvárajú špecifickú štruktúru poprepájanú sieťou kanálikov konštantných rozmerov. Je v nich prítomný záporný

zeolit

Skúste prírodný zeolit na zvýšenie výnosov vo vašej záhrade

Ako dlho je vlastne zeolit v našej pôde? Na rozdiel od iných materiálov zlepšujúcich vlastnosť pôd (napr. mletý vápenec), zeolit klinoptilolit sa štruktúrne v čase nerozkladá, ostáva na mieste v pôdnom profile a neustále vylepšuje zadržiavanie živín. Okrem iného to pre nás, malých či stredných podnikateľov na pôde, ale

zeolit

Trávniky a zeolit

Zakladanie trávnika pomocou produktov zo zeolitu V okolí rodinného domu by v prípade, že je to možné, nemal chýbať pekne pestovaný trávnik a nejaké okrasné rastliny alebo dreviny. Dosiahnuť aby bol trávnik hustý a mal peknú zelenú farbu si však vyžaduje určitú prípravu a následnú starostlivosť. Hoci zakladanie trávnikov nie

zeolit

Zeolit – jeho ťažba a spracovanie na Slovensku

Zeolit je významným prírodným bohatstvom, ktorého jedinečné vlastnosti objavil v 18. storočí významný mineralóg menom Cronstedt, pochádzajúci zo Švédska. Charakterizoval ho ako prírodnú horninu so sivozeleným sfarbením a porézno-kryštálovou štruktúrou. Dnes sa za najznámejšie minerály zo skupiny zeolitov považujú klinoptilolit, chabazit, mordenit a erionit. Toto je však iba

zeolit

Zeolit – minerál s jedinečnými vlastnosťami

História pojmu „zeolit“ Pojem zeolit pochádza od mineralóga Axela Frederika Cronstedtema zo Švédska, ktorý tak v 18. storočí pomenoval hlinitokremičitý minerál s jedinečnými adsorbčnými vlastnosťami. Pomenovanie zeolit vzniklo z dvoch gréckych slov – „zein“, čo znamená variť a „lithos“, čo znamená v preklade kameň. Tým vzniklo slovné spojenie „variace sa