Zeolit – jeho ťažba a spracovanie na Slovensku

zeolit

Zeolit a jeho ťažba na Slovensku

Zeolit je významným prírodným bohatstvom, ktorého jedinečné vlastnosti objavil v 18. storočí významný mineralóg menom Cronstedt, pochádzajúci zo Švédska. Charakterizoval ho ako prírodnú horninu so sivozeleným sfarbením a porézno-kryštálovou štruktúrou. Dnes sa za najznámejšie minerály zo skupiny zeolitov považujú klinoptilolit, chabazit, mordenit a erionit.

Toto je však iba naozaj stručná charakteristika zeolitu, ktorá by sa samozrejme dala preskúmať ešte odbornejšie a ešte viac do hĺbky. Dnes sa však chceme venovať trošku inej téme ako len jeho všeobecnej charakteristike. V našom článku sa totižto zameriame predovšetkým na to, aké sú možnosti ťažby zeolitu na Slovensku a akým postupom spracovania prechádza, kým je možné ho používať – či už v priemyselnej výrobe, v poľnohospodárstve alebo v stavebníctve.

Kde sa zeolit na Slovensku ťaží?

Najstarším zeolitovým ložiskom na Slovensku je ložisko v Nižnom Hrabovci (obec nachádzajúca sa na východe Slovenska). Toto ložisko svojou bohatosťou a čistotou patrí medzi najvýznamnejšie v Európe. Ťažba klinoptilolitu zo zeolitových tufov, v ktorých je obsah klinoptilolitu 40 až 84%, tu prebieha už od roku 1974. Významné ložiská sa však nachádzajú aj v tesnej blízkosti Nižného Hrabovca, konkrétne v obciach Pusté Čemerné, Majerovce a Kučín. Ďalšou oblasťou Slovenska, kde boli objavené ložiská tejto horniny, je stredné Slovensko, konkrétne Kremnické vrchy, v blízkosti obce Bartošova Lehôtka. V tejto oblasti však ťažba zeolitu neprebieha.

Ako vzniká zeolit vhodný na použitie?

zeolit

Zeolit a jeho ložisko v Nižnom Hrabovci

Proces spracovania, ktorý vám teraz v krátkosti opíšeme sa teda bude zameriavať na zeolit ťažený v Nižnom Hrabovci. Zeolit, ktorý je tu naťažený, sa označuje ako vlhký. Ten je následne prepravený do slovenského závodu určeného pre spracovanie tejto horniny, ktorý sa nachádza v obci Bystré. Tu vlhký zeolit prechádza termickou aktiváciou a úpravou, čím sa mení na zeolit suchý. Suchý zeolit je následne buď mletý alebo drvený v závislosti od následného použitia, na ktorý je určený. Po mletí / drvení prechádza spracovaný zeolit do baliarne, odkiaľ je potom expedovaný k zákazníkovi.

Zaujímavou informáciou na záver je tiež to, že zeolit, ktorý je na Slovensku vyťažený plne pokrýva jeho domácu spotrebu.

Pridaj komentár