Zeolit v dennej kŕmnej dávke hovädzieho dobytka

zeolit

Zeolit zohráva v živočíšnej poľnohospodárskej výrobe dôležitú úlohu


    V živočíšnej poľnohospodárskej výrobe sa už niekoľko desaťročí pridávajú produkty na báze prírodného zeolitu v malom množstve ako prísada do nosných krmív hospodárskych zvierat. Hlavne pre dobytok, ošípané a hydinu. Prítomnosť zeolitu v každodennom stravovacom režime chovaných zvierat má skutočne dobrý vplyv nielen na ich rast, ale vylepšuje sa tým aj účinnosť a stráviteľnosť podávaných  krmív.  Znižuje sa tak aj chorobnosť a zamedzuje predčasnej úmrtnosti hovädzieho dobytka.

Čo je to zeolit?

    Minerály skupiny zeolitov sú kryštalické hydratované alumosilikáty. Zeolit obsahuje vo svojej štruktúrnej mriežke katióny alkalických kovov a  prvkov vzácnych zemín. Charakteristická je pre tieto minerály zložitá trojrozmerná kryštálová štruktúra a prítomnosť molekúl vody v ich mriežke.  Tieto minerály, z ktorých najznámejší je klinoptilolit,  majú výnimočnú schopnosť vratného strácania (uvoľňovania) a adsorpcie (získavania) molekúl vody. Zeolit má tiež schopnosť adsorbovať molekuly látok určitého vhodného priemeru a schopnosť výmeny vlastných mriežkových katiónov bez výraznej zmeny či deformácie v ich pôvodnej štruktúre.

zeolit

Ako môže zeolit pomôcť pri chove hovädzieho dobytka?

Zeolit v chove hovädzieho dobytka

     Vďaka výnimočným geochemickým vlastnostiam je prírodný zeolit využívaný aj  pri  chove hovädzieho dobytka. Zeolit je  vhodný výživový doplnok do kŕmnych zmesí pre hospodárske zvieratá. Aj kvôli snahám chovateľov o zvýšenie celkových prírastkov na živej váhe chovaných zvierat.   Prítomnosť zeolitových substrátov v kŕmnych dávkach pre hovädzí dobytok má naviac aj priaznivé účinky tak na prevenciu ako aj liečbu určitých chorôb zvierat chovaných na  farmách.

Niekoľko dôvodov prečo prikrmovať aj so zeolitom

  Prehľadne je možné  uviesť aj tieto prínosy využívania prírodného zeolitu pri kŕmení hovädzieho dobytka:

 • zeolit nenahrádza v krmive hovädzieho dobytka živiny, ale je dodávateľom množstva chemických prvkov, ktoré sú potrebné pre normálnu činnosť živých organizmov,
 • prírodný zeolit funguje ako nosič živín,
 • zeolit je vynikajúcim adsorpčným substrátom, znižuje množstvo toxických substancií v podávanom krmive;
 • zeolit viaže do svojej štruktúry niektoré rádionuklidy a produkty metabolizmu (látkovej premeny) samotného zvieraťa,
 • adsorpčnými procesmi viaže zeolit vo svojej kryštálovej mriežke niektoré patogénne (choroboplodné) baktérie,
 • zeolit má výnimočnú schopnosť výmeny iónov a spoluzúčastňuje sa tak na určitých biochemických procesoch vo vnútri tráviaceho systému hovädzieho dobytka,
 • prítomnosť zeolitu v kŕmnych zmesiach vhodným spôsobom ovplyvňuje hlavne transport, aktiváciu a predĺženie činnosti enzýmov a hormónov,
 • zeolit ako menič iónov pomáha udržiavať rovnováhu iónov vápnika a sodíka; stabilizuje rezervy týchto dvoch dôležitých prvkov v tráviacom systéme chovných zvierat;
 • zeolit v dennej kŕmnej dávke hovädzieho dobytku normalizuje vnútorné prostredie zvierat a zvyšujú účinnú premenu živín,
 • vysoká selektivita prírodného zeolitu klinoptilolitu , vzhľadom k amóniovému iónu, poskytuje možnosť zvýšenia iného ako bielkovinného dusíka v krmive zvierat (močovina, amóniový sulfát, iné syntetické dusíkaté látky),
 • pridaný prírodný zeolit tak znižuje možnú toxicitu suchého krmiva,
 • zeolit je vynikajúcim katalyzátorom; jeho prítomnosť vylepšuje účinnejšie spracovávanie a premenu živín obsiahnutých v suchom krmive hovädzieho dobytka.

Pridaj komentár