Zeolit – minerál s jedinečnými vlastnosťami

História pojmu „zeolit“

Pojem zeolit pochádza od mineralóga Axela Frederika Cronstedtema zo Švédska, ktorý tak v 18. storočí pomenoval hlinitokremičitý minerál s jedinečnými adsorbčnými vlastnosťami. Pomenovanie zeolit vzniklo z dvoch gréckych slov – „zein“, čo znamená variť a „lithos“, čo znamená v preklade kameň. Tým vzniklo slovné spojenie „variace sa kamene“ a to z toho dôvodu, že pri vysokých teplotách sa zo zeolitu uvoľňuje voda a teda „vrie“.

Čím je zeolit výnimočný?

To, čo je pre zeolit charakteristické a čo ho robí výnimočným, je jeho priestorové usporiadanie atómov. Tie totižto vytvárajú akési dutiny a kanáliky, vďaka čomu nadobúda zeolit svoje jedinečné adsorbčné vlastnosti. Vďaka tomu je schopný viazať látky akéhokoľvek skupenstva – tuhého, kvapalného aj plynného.

Zeolit a ochrana životného prostredia

Čistenie vody

Schopnosť viazania látok robí zeolit využiteľným v tých najrôznejších odvetviach. Jedným z jeho najdôležitejších využití je využitie pri ochrane životného prostredia. Tu zohráva významnú úlohu, pretože vďaka schopnosti viazať na seba kvapalné látky je efektívnym riešením pri čistení a úprave vôd. Svoje miesto tak našiel v priemysle, konkrétne pri filtrácii komunálnych, odpadových, dažďových a technologických vôd.

Čistenie spalín

Vďaka svojej schopnosti viazať plynné látky je zeolit zasa využiteľný pre ochranu životného prostredia v priemyselnom odvetví aj pri čistení spalín. Tu sa využíva najmä z toho dôvodu, že je schopný adsorbovať sírne zlúčeniny, ťažké kovy či oxid uhličitý a mnoho ďalších iných látok, ktoré sú uvoľňované pri spaľovaní a sú mimoriadne nebezpečné pre životné prostredie.

Chov hovädzieho dobytka

Ďalšou oblasťou, kde je zeolit využiteľný a priaznivo ovplyvňujúci okolité životné prostredie, je chov hovädzieho dobytka. Ako všetci chovatelia určite dobre vedia, chov hovädzieho dobytka v značnej miere nepriaznivo vplýva na okolie a to najmä kvôli produkcii škodlivého amoniaku. Zeolit je schopný produkciu amoniaku minimalizovať a to hneď dvoma spôsobmi – buď pri jeho použití v podobe krmiva alebo v podobe podstielky pre zvieratá.

Výroba bioplynu

Ak ste počuli už o bioplyne a jeho výrobe, možno pre vás bude zaujímavý fakt na záver, že zeolit sa začína využívať už aj tu. Vďaka nemu sa zvyšuje produkcia bioplynu, čím zeolit pozitívne vplýva na ekonomický prínos prameniaci z jeho výroby.

zeolit

Zeolit a jeho využitie pri ochrane životného prostredia

Pridaj komentár