Montáž  systému rekuperácie tepla a vzduchu 

      Občas dochádza vo všeobecnosti  k  zjednodušenému chápaniu procesu rekuperácie. Zásadná pre kvalitu bývania nie je rekuperácia tepla, ale skôr samotné efektívne vetranie obytných aj iných priestorov. 

      Rekuperačné vetranie  je to správne slovo pre funkciu týchto zariadení. Pomáhajú v dnes hermeticky uzavretých a utesnených domoch  privádzať čerstvý vzduch  do miestností. A ľuďom vnútri umožňuje zdravo dýchať. Podstatne dôležitá je však montáž rekuperačných zariadení v  konkrétnom prostredí. Tú je určite rozumné prenechať odborníkom. 

priestory s rekuperáciou
Rekuperácia zabezpečuje zdravé dýchanie v uzatvorených kanceláriách a iných miestnostiach.

Montáži rekuperácie predchádza dôsledná analýza 

    Pri hľadaní spôsobov montáže celého systému rekuperácie je kľúčové to,  kam samotný rekuperátor nainštalovať. Ako by mala inštalácia rekuperátora vyzerať? Treba samozrejme brať do úvahy aj návrh vetracieho systému. Výrobcovia rekuperátorov špecifikujú podmienky, ktoré by mali prevládať v miestnosti, kde bude rekuperátor fungovať. 

      Rekuperátor by mal byť umiestnený v suchej a krytej miestnosti s kladnou teplotou. Zvyčajne sa na tento účel odporúča zvoliť technickú miestnosť ako je kotolňa alebo miestnosť v podkroví. Oplatí sa myslieť na výber miestnosti čo najďalej od spálne a  oddychových zón v obydlí.  

centrálny zahrievací systém domu
Montáž rekuperačného zariadenia by mala v prvom rade byť prenechaná odborníkom.

Prevádzka rekuperátora celoročne

     Aby bola zabezpečená správna prevádzka rekuperátora po celý rok bez nebezpečenstva zamrznutia, potom pri montáži rekuperátora dbajte na teploty v miestnosti. Prípustné teploty sa však líšia v závislosti od typu zvoleného rekuperátora. Závisí to od účinnosti výmenníka tepla a použitého odmrazovacieho systému rekuperácie. Rekuperátor by mal byť inštalovaný na povrchu odolnom voči vlhkosti alebo na odkvapkávacej miske.  

Servisný priestor a možnosť demontáže 

       Priestor potrebný na montáž systému rekuperácie je podrobne popísaný v technickej a prevádzkovej dokumentácii priloženej k zariadeniu. Najdôležitejšie je zabezpečiť, aby bolo možné výmenník tepla vybrať z vnútra krytu. Preto by mal byť v miestnosti dostatok miesta. Vzdialenosť najbližšej prekážky nemôže byť menšia ako hĺbka rekuperátora 

       Nezabúdajme ani na dostatočný priestor pred zariadením. Bude potrebné jednoducho vymeniť vzduchové filtre. Počas prevádzky môže byť potrebné demontovať vetracie kanály, ako aj ďalšie prvky. Samotná dostupnosť v miestnosti montáže rekuperácie by mala umožňovať vykonávanie pravidelnej údržby zariadenia. 

Pridaj komentár