Prírodné zeolity – významná environmentálna surovina (2)

Základné vlastnosti prírodných zeolitov

Zeolite

Prírodné zeolity

Prírodné zeolity sú vyhľadávanou nerastnou surovinou aj vďaka ich výnimočným chemickým a fyzikálnym vlastnostiam. Tieto vlastnosti výrazne súvisia s neobvyklou štruktúrou ich kryštálovej mriežky. Platí to predovšetkým o dvoch zeolitových mineráloch – mordenite a hlavne výnimočnom klinoptilolite. K týmto základným vlastnostiam horninotvorných zeolitov patrí:

  • vysoká schopnosť iónovej výmeny
  • reverzibilná hydratácia a dehydratácia
  • vysoká termická stabilita
  • vysoká schopnosť účinnej adsorpcie plynov
  • odolnosť voči agresívnym médiám
  • výnimočné katalytické vlastnosti
  • relatívne nízka hustota kryštálov

Vďaka svojím výnimočným adsorpčným vlastnostiam dostali prírodné zeolity vo filtračnej a čistiacej technike názov „molekulové sitá“ alebo aj „molekulové filtre“.

Netradičná zeolitová surovina plná prekvapení

Zeolite

Zeolit sa používa aj ako prídavok do kŕmnej zmesi

Veľká katiónová výmenná kapacita a adsorpčná schopnosť prírodných zeolitov. To sú dve základné vlastnosti a predpoklady ich využitia v environmentálnych aplikáciách ako aj v poľnohospodárstve a v rôznych ďalších priemyselných odvetviach. V environmentálnej oblasti je to skladovania rádioaktívnych izotopov Cs a Sr v stredne a nízko rádioaktívnych odpadoch. Veľká afinita k dusíku a amóniu sa využíva na obohacovanie kyslíka. Prírodné zeolity sa úspešne využívajú aj pri odstraňovaní amónia z ovzdušia, zo splaškov a zápachov na poľnohospodárskych farmách.

V poľnohospodárskej sfére sa zeolity využívajú ako prídavok do krmiva dobytka a hydiny s cieľom zlepšovania ich trávenia. Pridaním a vhodným zmiešaním s umelými hnojivami zvyšujú ich celkovú efektívnosť v pôde. Výživné látky sú do oblasti koreňového systému rastlín uvoľňované postupne a prírodný zeolit klinoptilolit, dlhodobo prítomný v pôdnom profile, prispieva k menšiemu odnosu živín zrážkovými vodami. V priemysle sú využívané hlavne dehydratačné a katalytické vlastnosti prírodných zelitov. Sú hlavnou zložkou aj zeoponiku – umelej pôdy, pozostávajúcej predovšetkým so zeolitových minerálov. Jej možnosti sú využívané nielen na zemi, ale aj experimentálne sa na nich pestujú rastliny vo vesmírnych podmienkach počas dlhodobých experimentálnych kozmických letov. Zároveň zeolity slúžia aj ako plnivo pri výrobe papiera, keramických materiálov či práškov na pranie.

Sú ekonomicky zaujímavé akumulácie zeolitov aj u nás?

Zeolit

Vranov n/Topľou

V našich domácich geologických podmienkach je niekoľko veľmi zaujímavých lokalít s výskytom zeolitov ako minerálov vykryštalizovaných v dutinách neovulkanických hornín. Ekonomicky zaujímavé ložiská zeolitových hornín sa vyskytujú v neovulkanických pohoriach na strednom a východnom Slovensku.

Najvýznamnejšie z nich sa ťažia v katastri obcí Nižný Hrabovec a Kučín neďaleko Vranova n/Topľou. Vypočítané zásoby pre celé Slovensko presahujú viac ako 100 miliónov ton. Ich ťažba od konca 90-tych rokov minulého storočia sa sústavne zvyšovala. Len v roku 2008 sa u nás vyťažilo takmer 87 tisíc ton tejto zaujímavej zeolitovej suroviny. Je to celkom pravdepodobné, že sme v prvej desiatke najväčších svetových producentov tejto významnej environmentálnej suroviny.

One thought on “Prírodné zeolity – významná environmentálna surovina (2)”

  1. Pingback: Prírodné zeolity – významná environmentálna surovina (1)
  2. Trackback: Prírodné zeolity – významná environmentálna surovina (1)

Pridaj komentár