Úprava pitnej vody – prečo a ako?

úprava pitnej vody

Viete, prečo je dôležitá úprava pitnej vody čerpanej z vlastnej studne?

Úprava pitnej vody je dôležitá najmä pri čerpaní vody z vlastnej studne!

Úprava pitnej vody sa vyžaduje najmä v prípadoch, keď je voda do domácnosti čerpaná z vlastnej studne. V takomto prípade totižto existuje viacero rizikových faktorov, ktoré môžu značne ovplyvniť kvalitu vody. Takýmito faktormi sú napr. kontaminácia vody, výskyt mechanických nečistôt či zvýšený obsah niektorých látok, ktoré v takomto množstve môžu ohroziť zdravie. Čo tieto rizikové faktory znamenajú v praxi a aká úprava pitnej vody je odporúčaná, to sa už môžete dočítať v našom dnešnom článku, ktorý sme pre vás pripravili.

Kontaminácia vody zo studne

Kontaminácia vody zo studne môže nastať v prípade, ak sa v jej blízkosti nachádza zdroj znečistenia mikrobiologickej povahy. Takýmito zdrojmi znečistenia môžu byť napr. hnojiská, skládky odpadu či žumpy, ktoré sa nachádzajú v jej tesnej blízkosti. Častokrát o takomto niečom ani nemusíte tušiť, stačí, že pôda v blízkosti vášho vodného zdroja bola pohnojená a hnojivo sa dostalo aj do samotnej vody. Práve preto sa pri konzumácii vody z vlastnej studne odporúčajú pravidelné chemické rozbory a pokiaľ sa príde na to, že voda bola naozaj kontaminovaná, tak nasleduje vhodná úprava pitnej vody.

Úprava pitnej vody od mechanických nečistôt

Ďalším rizikovým faktorom je výskyt mechanických nečistôt vo vode z vlastnej studne. Úprava pitnej vody pri takomto druhu nečistôt prebieha za pomoci filtra a filtračnej vložky, ktorej úlohou je zachytávať častice, akými sú napr. íl či piesok. Filtračné vložky sú vyrábané z rôznych materiálov a odporúča sa vložiť do nich aj filtračnú náplň. Jednou z najúčinnejších filtračných náplní na trhu je momentálne prírodná filtračná náplň s obsahom zeolitu.

úprava pitnej vody

Vlastná studňa – ako by mala prebiehať úprava pitnej vody z nej?

Zvýšený obsah Mg a Ca a tvrdá voda

Tretím rizikovým faktorom, pre ktorý sa odporúča úprava pitnej vody je nadmerný obsah niektorých látok vo vode. Takýmito látkami sú predovšetkým horčík a vápnik. Ich zvýšený obsah je nežiaduci hlavne preto, že podporuje vznik vodného kameňa. Voda s vysokým obsahom Mg a Ca sa nazýva aj tvrdá voda a jej úprava sa prevádza zmäkčovaním. Avšak možností, ako vodu zmäkčiť existuje hneď niekoľko. Ako príklad môžeme uviesť iónovú výmenu, elektrolýzu, destiláciu či „obyčajné“ použitie sódy.

Pridaj komentár