Tag Archives: Úprava pitnej vody

úprava pitnej vody

Úprava pitnej vody – prečo a ako?

Úprava pitnej vody je dôležitá najmä pri čerpaní vody z vlastnej studne! Úprava pitnej vody sa vyžaduje najmä v prípadoch, keď je voda do domácnosti čerpaná z vlastnej studne. V takomto prípade totižto existuje viacero rizikových faktorov, ktoré môžu značne ovplyvniť kvalitu vody. Takýmito faktormi sú napr. kontaminácia

úprava pitnej vody

Úprava pitnej vody pomocou zeolitu

  Úprava pitnej vody je potrebná najmä v prípadoch, kedy čerpáme vodu zo svojich vlastných zdrojov, akým je napr. aj domáca studňa. Totižto, hrozí tu oveľa vyššie nebezpečenstvo kontaminovania vody ako pri iných zdrojoch a teda je dôležité takúto vodu v prvom rade pravidelne podrobovať rozborom a v druhom rade