Tag Archives: paralyzér

paralyzér

Paralyzér aj ako pomocné svietidlo

Občas si potrebujeme na niekoho alebo na niečo posvietiť. Ako príležitostné svietidlo nám asi najčastejšie poslúži náš mobil, upravená kľúčenka či písacie pero. Našťastie len výnimočne sa potrebujeme aj účinne brániť proti napadnutiu či už človekom alebo zvieraťom. Stáva sa to stále akosi častejšie, záleží

Ako fungujú paralyzéry?

Paralyzéry sú na trhu už viac ako dve desaťročia. Paralyzéry sú elektrické zariadenia určené na sebaobranu, ktoré vytvárajú vysoké napätie a nízku intenzitu šoku elektrickým prúdom. Tento šok spôsobuje bolesť a dočasnú imobilitu útočníka. Keď niekoho napadnete paralyzérom, elektrický náboj prejde jeho celým telom. V podstate prúd skočí