Ako fungujú paralyzéry?

Paralyzéry sú na trhu už viac ako dve desaťročia. Paralyzéry sú elektrické zariadenia určené na sebaobranu, ktoré vytvárajú vysoké napätie a nízku intenzitu šoku elektrickým prúdom. Tento šok spôsobuje bolesť a dočasnú imobilitu útočníka. Keď niekoho napadnete paralyzérom, elektrický náboj prejde jeho celým telom. V podstate prúd skočí z jednej sondy cez telo naspäť k druhej sonde. Čím viac sa rozširujú kontaktné miesta, tým väčšie účinky ničivého efektu sú na útočníka.

Takýto bežný paralyzér nájdete v každom lepšom obchode na sebaobranu

Čo presne nastáva?

Účinok paralyzéra spôsobuje, že svaly napadnutého robia veľa práce naraz a veľmi rýchlo. Telo stuhne, pretože sa bráni bolesti vyvolanej účinkom paralyzéra. Tým sa rýchlo vyčerpá hladina cukru v krvi a začne sa premieňať na kyselinu mliečnu. Keď sa zozbiera dostatok kyseliny mliečnej, človek nie je schopný vytvárať energiu a stratí kontrolu nad svojím telom úplne. Zvyčajne to trvá len niekoľko sekúnd od minimálneho kontaktu s paralyzérom. Niekedy je dostatočne zastrašujúci len zvuk paralyzéra, a to ako pre človeka tak aj pre zviera.

Novšie paralýzere môžu vyzerať aj ako obyčajná baterka

Iné fakty o paralyzéroch

Napätie paralyzérov sa môže javiť ako veľmi vysoké, no ide o dôležitý rozdiel, ktorý rozhoduje či ide o dočasné poškodenie alebo trvalé poškodenie a smrť. Paralyzéry nie sú určené na usmrtenie útočníka, len na spôsobenie bolesti a stratenie kontroly nad svojím telom, aby sa napadnutý človek stihol ubrániť, utiecť alebo zavolať o pomoc. Paralyzér môže byť použitý viacnásobne – toľko krát, koľko to dovoľuje jeho baterka. Paralyzér nie je možné poškodiť kontinuálnym spúšťaním do útočníka. Prúd prechádza jedným telom, nie je možné ho prepojiť, resp. rozšíriť pri dotyku s iným telom. Zvuk, ktorý počujete pri spustení paralyzéra „naprázdno“, nie je počuť pri použití na útočníka. Všetka dostupná energia sa vypúšťa do tela útočníka. Paralyzér nie je hračka a nikdy by sa nemal púšťať „naprázdno“ na viac ako 1 testovaciu sekundu, alebo skúšať jeho funkčnosť na priateľoch či známych. Tento obranný prostriedok je dostupný širokej verejnosti, je ľahko použiteľný a ovládateľný. Je však podstatné vedieť kedy a ako ho použiť.

Pridaj komentár