Tag Archives: offshore bankovníctvo

Definícia offshore a offshore spoločnosti

Čo vlastne znamená offshore a aké sú to offshore spoločnosti? Offshore spoločnosti sa môžu legitímne pohybovať offshore (doslovný preklad – na mori) za účelom vyhýbania sa daňovým povinnostiam alebo s daňovými úľavami. Slovom „offshore“ sa označuje akákoľvek položka, ktorá je umiestnená alebo založená mimo niečej štátnej

Offshore bankovníctvo vám umožní daňové zvýhodnenia

Jedným z hlavných motívov pre využitie daňových rajov je optimalizácia daňového zaťaženia. Podnikatelia využívajú offshore a onshore centrá pre svoje medzinárodné daňové plánovanie. Motiváciou k tomu sú mnohokrát neúmerné vyššie zdanenie vo vyspelých štátoch. Čo je to teda offshore bankovníctvo? Offshore bankovníctvo je súčasťou offshore