Definícia offshore a offshore spoločnosti

Čo vlastne znamená offshore a aké sú to offshore spoločnosti?

Offshore spoločnosti sa môžu legitímne pohybovať offshore (doslovný preklad – na mori) za účelom vyhýbania sa daňovým povinnostiam alebo s daňovými úľavami. Slovom „offshore“ sa označuje akákoľvek položka, ktorá je umiestnená alebo založená mimo niečej štátnej hranice. Pojem offshore sa používa na opis zahraničnej banky, korporácie, investícií, vkladov a spoločností. Kedysi boli známe offshore spoločnosti, ktoré sa používali na nezákonné účely ako napr. pranie špinavých peňazí a daňových únikov. Dnes je to však upresnené a offshore spoločnosti poskytujú aj množstvo iných východ pre podnikateľov, ktorí chcú podnikať aj v zahraničí, alebo veľa cestujú za spoluprácou s klientmi.

V mnohých krajinách a územiach nájdete offshore spoločnosti. Tieto územia sa nazývajú tiež daňové raje. Patrí medzi ne dobre známe Švajčiarsko, Bermudy, Kajmanské ostrovy a taktiež menej známe krajiny ako Maurícius, Dublin a Belize. Úroveň regulačných noriem a transparentnosť sa značne líši medzi jednotlivými offshore finančnými centrami. Zástancovia týchto centier to argumentujú tým, že zlepšia tok kapitálu a uľahčia medzinárodné obchodné transakcie.

Offshore spoločnosti

Švajčiarsko patrí medzi známe daňové raje

Offshore môže byť spájané aj so zahraničnými bankovými účtami. Aby boli kvalifikované ako offshore, musia byť založené v ktorejkoľvek krajine inej ako domovská krajina trvalého bydliska.

Offshore spoločnosti

Z hľadiska obchodných aktivít, offshoring je často označovaný ako outsourcing. To je proces, ktorý ustanovuje určité časti podnikových funkcií ako je výroba alebo call centrá v inej krajine, než v ktorej spoločnosť pôsobí a obchoduje. Offshore spoločnosti vznikajú na základe využitia priaznivejších podmienok v cudzej krajine, medzi ktoré patria napr. nižšie požiadavky na mzdy alebo voľnejšie predpisy a pravidlá, čo môže viesť k značným úsporám nákladov na podnikanie.

Offshore spoločnosti

Offshore spoločnosti využívajú najpriaznivejšie podmienky v cudzej krajine

Offshore bankovníctvo

Offshore bankovníctvo zahŕňa zabezpečenie majetku vo finančných inštitúciách v zahraničí. Táto prax, ktorá môže byť obmedzená zákonmi domovskej krajiny zákazníka, môže byť použitá, aby sa zabránilo určitým nepriaznivým okolnostiam ak sa finančné prostriedky nachádzajú vo finančnej inštitúcii v domovskej krajine. To môže zahŕňať aj zamedzenie daňových povinností. Pre tých, ktorí pracujú na medzinárodnej úrovni, schopnosť ukladať a využívať finančné prostriedky v cudzej mene a pre medzinárodné rokovania to môže byť prínosom.

Pridaj komentár