Offshore bankovníctvo vám umožní daňové zvýhodnenia

Jedným z hlavných motívov pre využitie daňových rajov je optimalizácia daňového zaťaženia. Podnikatelia využívajú offshore a onshore centrá pre svoje medzinárodné daňové plánovanie. Motiváciou k tomu sú mnohokrát neúmerné vyššie zdanenie vo vyspelých štátoch.

Čo je to teda offshore bankovníctvo?

Offshore bankovníctvo je súčasťou offshore podnikania. Každá spoločnosť založená za účelom ekonomickej činnosti spravidla potrebuje k svojmu fungovaniu bankový účet, na ktorý môže prijímať peňažné prostriedky. Nie všetky banky však otvoria bankový účet pre offshore spoločnosti a spoločnosti s vlastníkmi z tzv. daňového raja. Práve pre túto špecifickú oblasť podnikania sa niektoré banky špecializujú a zvyknú sa označovať ako offshore banky.

Je to jedna z ciest optimalizácie daní

Daňová optimalizácia je činnosť vedúca k usporiadaniu daňových záležitostí takým spôsobom, aby daňovník legálne odvádzal čo najnižšiu možnú daň. Offshore a onshore spoločnosti sú potom hlavným nástrojom na dosiahnutie takého stavu. Ktoré banky sú offshore? Ako offshore banky označujeme zahraničnej banky založené v offshore jurisdikciách, ktoré môžu poskytovať svoje služby len subjektom, ktoré nie sú rezidentmi štátu, v ktorom je banka založená.

Samozrejmosťou je aj jednoduché online bankovníctvo.

Samozrejmosťou je aj jednoduché online bankovníctvo.

Aké sú niektoré výhody offshore bankovníctva?

Offshore banky nepodliehajú prísnym reštrikciám zo strany miestnych úradov a majú výrazne nižšie daňové zaťaženie. Ak pripočítame k tomu diskrétnosť, ktorú banky ponúkajú, môže klient otvorením offshore účtu u renomovanej banky dosiahnuť zaujímavé podnikateľské výhody. Pri podnikaní sa často objavuje významný paradox, keď niektoré položky využité na dosiahnutie zisku nie sú považované za daňovo uznateľné náklady. Pri offshore podnikaní tento problém odpadá. Offshore spoločnosti z daňových rajov totiž nemajú povinnosť viesť účtovníctvo a podávať daňové priznanie, alebo sú tieto povinnosti iba formálne.

Aj pre offshore bankovníctvo je zákonnosť prvoradá

Pri využívaní medzinárodného daňového plánovania je potrebné dbať na to, aby všetky operácie prebiehali v rámci zákona a nešlo tak o daňové úniky. Je nevyhnutné, aby všetky transakcie boli v súlade s právnymi predpismi všetkých krajín, ktoré sú do procesu optimalizácie daňového zaťaženia zapojené.

Pridaj komentár