Svetlica môže poslúžiť aj ako signalizácia v núdzi

Svetlica

So zábavnou pyrotechnikou a svetlicami sa stretávame od detstva. Ich používanie a dôsledky vidíme denne. Svetlice sú nielen súčasťou organizovaných osláv a výročí, ale je to aj zbraň demonštrujúcich na uliciach či nespratných fanúšikov na tribúnach hlavne futbalových štadiónov. Svetlice slúžili pôvodne aj na bojiskách na osvetlenie terénu v noci. Ale svetlica môže mať aj životne dôležitý význam, môže prispieť k vašej záchrane ak ste niekde stratený vysoko v horách, na šírom mori alebo dokonca ste sa vyskytli niekde na opustenom ostrove. Znie to ako z filmu, no môže sa to prihodiť aj napr. počas exotickej dovolenky.

svetlice

Svetlice aj s nápisom SOS

Privolanie pomoci v núdzi v horách

Pre privolanie pomoci sa používa celý rad spôsobov, ktorých použitie je závislé na situácii. Rád by som sa však aspoň stručne v tomto príspevku zmienil o elementárnych zásadách privolania pomoci na horách. Pretože správne a rýchle oznámenie nehody a efektívna spolupráca s profesionálnymi záchranármi je základ. Pre núdzovú signalizáciu v horách vydali renomované záchranárskej organizácie uznesenie, podľa ktorého sú za schválené núdzové signály považované:

  • stojaca postava so vzpaženými obidvoma rukami,
  • na snehovú, morénovú plochu sa rozloží červené plátno o rozmere 1 × 1 m, uprostred ktorého je biela kružnica o priemere 60 cm a šírke 15 cm,
  • vystrelenie červenej rakety, svetlice,
  • signál zložený zo šiestich rovnakých znamení, ktoré sa majú vysielať v pravidelných intervaloch po dobu jednej minúty; po vyslaní šiestich znamení (pískaním, volaním, mávaním svietidlom/svetlom/baterkou) nasleduje minútová prestávka; potom sa signál opakuje; príjemca odpovedá, že signál zachytil tak, že počas minúty vyšle tri rovnaká znamenie.
svetlice

Svetlo na znamenie a záchranu na lodi

Vystreľovanie svetlíc v núdzi

Tento signál sa v poslednej dobe príliš nepoužíva. Pre vysielanie núdzového volania sa vystrelí červená svetlica, príjem sa potvrdzuje bielou svetlicou. Biela svetlica znamená „rozumiem správe“. Poslednou používanou svetlicou je zelená, ktorej vystrelenie signalizuje „návrat na základňu“. V praxi je však použitie ľubovoľnej svetlice síce málo používané, avšak pomerne efektívne. Je veľmi pravdepodobné, že ak niekto zazrie v horách signál svetlicou akejkoľvek farby, pokúsi sa zistiť o čo ide.

 

Pridaj komentár