Tag Archives: svetlica

svetlice

Svetlica môže poslúžiť aj ako signalizácia v núdzi

Svetlica So zábavnou pyrotechnikou a svetlicami sa stretávame od detstva. Ich používanie a dôsledky vidíme denne. Svetlice sú nielen súčasťou organizovaných osláv a výročí, ale je to aj zbraň demonštrujúcich na uliciach či nespratných fanúšikov na tribúnach hlavne futbalových štadiónov. Svetlice slúžili pôvodne aj na bojiskách na osvetlenie