Expanzné zbrane a zmeny, ktoré s nimi súvisia

expanzné zbrane

expanzné zbrane sú prerobené tak, aby sa z nich nedalo strieľať ostrými nábojmi

Expanzné zbrane sú palné zbrane skonštruované výhradne na použitie streliva určeného do expanzných zbraní, vylučujúca použitie guľového náboja alebo náboja s hromadnou strelou s výnimkou nábojov s granulami. Takéto zbrane boli doteraz dostupné pre každého, kto mal viac ako 18 rokov, no po tragických udalostiach vo svete sa zaviedli nové zákony, ktoré držanie expanznej zbrane trocha obmedzili.

Prečo sú expanzné zbrane nebezpečné?

Nevýhodou týchto zbraní je, že sa dajú ľahko zneužiť a to hlavne dvoma spôsobmi. Prvým je zastrašovanie pomocou týchto zbraní, ktoré od originálnych ostrých rozozná len špecialista a aj to len ťažko na prvý pohľad. Druhý prípad je už o niečo nebezpečnejší a ide o úpravu expanzných zbraní naspäť na ostré. Odstránenie kolíkov z hlavne síce nie je nič jednoduché, no v prípade úspešného počínania sa dostáva ostrá zbraň do nesprávnych rúk.

expanzné zbrane

Cieľom je zabrániť predaju expanzných zbraní do nesprávnych rúk

Hlavným cieľom je zamedziť masívnemu šíreniu

O úpravách zákonov sa uvažovalo a hovorilo už dlhšiu dobu a posledné udalosti boli len spúšťacím mechanizmom k nastoleniu istých zmien. Prioritou bolo zavedenie evidencie, v ktorej budú osobné údaje o tých, ktorí vlastnia expanzné zbrane. Novela sa tiež bude týkať zvyšovania kompetencií policajného zboru. Polícia bude mať právo zadržiavať expanzné zbrane v prípadoch ak pôjde o ohrozenie života alebo zdravia, a tiež v prípade pochybností o zdravotnej, psychickej alebo odbornej spôsobilosti držiteľa zbrane.

Na expanzné zbrane budú pripadať preukazy

Každý kto si zaobstará expanznú zbraň, bude podľa nového zákona povinný ju registrovať na polícii. Tam bude vlastníkovi vydaný štandardný preukaz, ako aj pre zbrane s ostatných skupín. Tieto preukazy budú mať za úlohu zvýšiť prehľad  o pohyboch zbraní. Najdôležitejšou novinkou je však to, že sa opäť ruší predaj expanzných zbraní cez internet. Už len to, že to bolo povolené označili politici za veľkú chybu. Cez internet, alebo na diaľku si budete môcť zaobstarať expanzné zbrane len v prípade, že na obidvoch stranách transferu budú držitelia zbrojného preukazu, prípadne jednému členovi bude stačiť podnikateľské oprávnenie.

Pridaj komentár