Tag Archives: expanzné zbrane

expanzné zbrane

Expanzné zbrane a zmeny, ktoré s nimi súvisia

Expanzné zbrane sú palné zbrane skonštruované výhradne na použitie streliva určeného do expanzných zbraní, vylučujúca použitie guľového náboja alebo náboja s hromadnou strelou s výnimkou nábojov s granulami. Takéto zbrane boli doteraz dostupné pre každého, kto mal viac ako 18 rokov, no po tragických udalostiach vo