Tag Archives: offshore

Definícia offshore a offshore spoločnosti

Čo vlastne znamená offshore a aké sú to offshore spoločnosti? Offshore spoločnosti sa môžu legitímne pohybovať offshore (doslovný preklad – na mori) za účelom vyhýbania sa daňovým povinnostiam alebo s daňovými úľavami. Slovom „offshore“ sa označuje akákoľvek položka, ktorá je umiestnená alebo založená mimo niečej štátnej