Offshore spoločnosť a daňový raj – čo majú spoločné?

Offshore spoločnosť

Offshore spoločnosť je spoločnosť, ktorá je založená a je aktívna v tzv. daňovom raji. Môže byť založená na európskom kontinente ale aj kdekoľvek inde, nielen za morom v nejakom ostrovnom štáte. Ešte pred založením offshore spoločnosti je samozrejme rozumné dobre sa pripraviť a premyslieť si, za akým účelom a v ktorom offshore centre chcete pôsobiť. Offshore firmy založené v daňových rajoch totiž ponúkajú mnoho výhod, medzi ktoré patrí napríklad anonymita vlastníctva alebo výhodnejšie daňové podmienky podstatne zvýhodňujúce vaše podnikateľské aktivity a konečné výsledky.

offshore spoločnosť

Offshore spoločnosť môže byť niekedy celkom inteligentné riešenie

Offshore podnikanie vo finančných centrách

V dnešnej dobe existuje zoznam krajín, ktoré sú poprednými offshore finančnými centrami majúcimi charakter daňového raja. Offshore jurisdikcia často oplýva diskrétnosťou a anonymitou, offshore banky excelentnými finančnými službami. V súčasnosti sú tisíce offshore spoločností a rôznych daňovo zvýhodnených firiem, ktoré využili danú offshore krajinu pre svoje jednoduché a lacné založenia a offhore podnikanie. Ak sa na charakteristiku krajín, ktoré sú označované ako daňové raje pozrieme bližšie, potom zistíme, že mnohé z nich majú niekoľko spoločných prvkov.

Offshore bankovníctvo a jurisdikcia

Mnohé offshore centrá a štáty napospol patrili v minulosti k britským kolóniám a zámorským dŕžavám a miestny právny poriadok vychádza z dobre čitateľného anglosaského práva. Offshore spoločnosti sú často situované v ostrovných krajinách a ekonomikách, ktoré majú nielen vynikajúcu úroveň infraštruktúry ale aj vynikajúcu úroveň bankovníctva a absenciu devízových obmedzení. Pre daňový ráj je taktiež charakteristické liberálne podnikateľské prostredie a právna klíma s minimom zásahov zo strany úradov do podnikateľského fungovania offshore spoločnosti a offshore bánk.

Anonymita offshore spoločnosti

Podmienky podnikania v offshore centrách kladú dôraz na zachovanie diskrétnosti a anonymity a dosť často sú lokalizované v blízkosti veľkého trhu. Príkladom sú napríklad Gibraltár a Normanské ostrovy v Európe, karibské lokality voči Amerike alebo Singapur, Labuan a Hong Kong voči Japonsku. Dynamika offshore priemyslu a podnikania offshore spoločností sa odráža aj na rastúcej atraktívnosti mnohých offshore lokalít, ktoré neustále liberalizujú a modernizujú svoj právny systém.

Pridaj komentár