Založenie Ltd je lepšie nechať na špecialistov

S Ltd firmou je možné podnikať v celej EÚ

Private limited company je najčastejšou formou spoločnosti zakladanej v Anglicku.  Ak je za názvom spoločnosti či firmy koncovka „Ltd“ alebo „Limited“ je to práve táto forma. Takáto spoločnosť nie je  určená iba na podnikanie na území Anglicka, ale je možné s ňou podnikať v celej EÚ a aj v tretích krajinách. Konateľom i spoločníkom môže byť aj občan našej republiky, majitelia môžu byť anonymní. Aj napriek dosť nepriehľadnej a meniacej sa situácii v súvislosti s Brexitom, je právne a podnikateľské prostredie vo Veľkej Británii naďalej veľmi stabilné a liberálne. Založenie Ltd nie je spojené s veľkou administratívou a papierovaním. Spoločnosť možno spravovať veľmi pružne na diaľku, zmeniť konateľa sa dá dokonca cez internet a poplatky štátu sú minimálne.

založenie Ltd

Založenie Ltd spoločnosti zaručuje výrazné ušetrenie peňazí.

Založenie Ltd je aj o prestíži

Našich podnikateľov určite  prekvapí rýchlosť a ochota úradov a systému, ktorý  je nastavený tak, aby podnikateľovi zbytočne nekomplikoval jeho podnikateľské aktivity a nezaťažoval ho prebujnenou byrokraciou a výdavkami. Samotné založenie Ltd spoločnosti v Anglicku, ako aj sídlo spoločnosti je pomerne lacnou a rýchlou záležitosťou. Spoločnosť Ltd je veľmi prestížny a vo svete uznávaný typ spoločnosti. Môžete teda podnikať v SR, ušetriť peniaze, čas a starosti, pôsobiť prestížnym a dokonca nadnárodným dojmom.

založenie Ltd

Založenie Ltd ponúka možnosť podnikať aj doma na Slovensku.

Na založenie Ltd sa špecializujú niektoré agentúry

Založenie Ltd je určite lepšie prenechať špecialistovi. Aj napriek efektívnym snahám anglických zákonodarcov uľahčiť podnikateľom ich podnikanie a založenie Ltd spoločnosti, je z niekoľkých dôvodov pohodlnejšie a často aj lacnejšie nechať si spoločnosť založiť špecialistom. Dôležité je správne  nastavenie zakladateľských dokumentov a stanov, ktoré je určite lepšie zveriť právnikovi. Okrem toho je potrebné mať v Anglicku adresu sídla spoločnosti, kde sa minimálne preberá pošta. Britský obchodný register neposiela listiny mimo Veľkú Britániu. Cestovať pre svoj výpis z obchodného registra je nutné do Cardiffu. A konečne hľadanie kvalitného a lacného britského účtovníka môže byť zložité. Založenié Ltd je určite múdre zveriť špecializovanej sprostredkovateľskej agentúre.

Pridaj komentár