Tag Archives: teleskopický obušok

teleskopický obušok

Používanie teleskopického obušku si treba nacvičiť

Teleskopický obušok Možno, že ste si už v niektorom army shope kúpili alebo uvažujte o tom, že si skúsite zohnať nejaký vhodný teleskopický obušok ako možný praktický prostriedok svojej vlastnej sebaobrany. V tomto stručnom príspevku sa pokúsime uviesť niekoľko základných úvah pri používaní takéhoto sebaobranného prostriedku v praxi. Na aký