Tag Archives: plynová zbraň

plynová zbraň

Plynová zbraň využíva dráždivé látky

Plynová zbraň Medzi základné prostriedky osobnej ochrany a sebaobrany patria aj zbrane využívajúce rozličné dráždivé či paralyzujúce chemické látky. Sú to rozličné obranné spreje alebo plynové pištole. Princíp obidvoch plynových zbraní je založený na výrone chemickej látky, ktorá spôsobí okamžité nepríjemné podráždenie očí alebo sliznice. Obranné