Plynová zbraň využíva dráždivé látky

Plynová zbraň

Medzi základné prostriedky osobnej ochrany a sebaobrany patria aj zbrane využívajúce rozličné dráždivé či paralyzujúce chemické látky. Sú to rozličné obranné spreje alebo plynové pištole. Princíp obidvoch plynových zbraní je založený na výrone chemickej látky, ktorá spôsobí okamžité nepríjemné podráždenie očí alebo sliznice. Obranné spreje sú obľúbenými a rozšírenými obrannými prostriedkami. Jedná sa o dráždivé alebo omamujúce spreje, ktoré útočníka zneškodnia na niekoľko minút. Chemická látka, ktorú tento sprej vystriekne na útočníka na vzdialenosť 1-2 metrov, spôsobuje slzenie a pálenie očí, dávenie, kŕčovité zatváranie očných viečok alebo dokonca dezorientáciu a nevoľnosť. Chemická látka napadá oči, sliznicu, dýchacie cesty a kožu.

plynová zbraň

Plynová zbraň ako obranný prostriedok

Na akom princípe funguje obranných sprej?

Chemická látka je vystreknutá pomocou hnacieho plynu, ktorým býva najčastejšie oxid uhličitý a rôzne typy freónov. Hnací plyn svojím tlakom ženie z nádobky cez trysku účinnú látku a rozprašuje ju do okolia. Medzi modernejšie varianty sebaobranného spreja patrí napríklad „tekutá strela“. Tryska látku nerozprašuje, ale vystrekne ju v tenkom pramienku. Ten dostrekne ďalej, nie je tak citlivý na vplyv vetra, ale vyžaduje priamy zásah do tváre protivníka. Existujú aj luxusnejšie obranné spreje, ktoré sa dajú prepínať medzi týmito dvomi režimami – buď pramienok tekutej strely alebo rozprášený oblak. Najmodernejšia je sprejová plynová zbraň striekajúca penu.

plynova-zbran-afg

SOCOM Gear M1911 Airsoft plynová pištoľ

Plynová pištoľ patrí tiež medzi chemické zbrane

Medzi chemické zbrane možno zaradiť aj plynové pištole, ktoré Zákon č. 190/2003 Z. z. zaraďuje medzi zbrane kategórie D, konkrétne sa jedná o expanzné zbrane. Tieto zbrane sú špeciálne konštruované tak, aby nebolo možné z nich vypáliť strelivo používané v guľových zbraniach. Plynové pištole sa výrobcovia snažia vyrábať podľa skutočných pištolí rozličných výrobcov, teda rozoznanie plynovej pištole od tej „ostrej“ je určitý problém. Plynovú zbraň je možné u nás dostať v niekoľkých kalibroch. V dnešnej dobe sa na trhu so zbraňami ponúka niekoľko rozličných druhov chemického streliva. Strelivo tejto plynovej zbrane je rozlíšené farebnosťou hlavičiek nábojov.

Pridaj komentár