Tag Archives: moderný tanec

Tanec a moderný tanec

Dalo by sa povedať, že tanec je hudobný nástroj tanečníka. Je to umelecký pohyb, ktorý vyjadruje city, nálady alebo zážitky, ktoré sú slovami len ťažko opísateľné. Do tanca prenášame všetky svoje emócie a energiu – tancovaním sa vynikajúco odbúrava stres a napätie. Poznáme veľké množstvo