Tag Archives: 3D struny

3D struny

3D struny

3D  tlač, tlačiareň a 3D struny Pojem tlačové struny pre 3D tlač, takzvané 3D struny, prípadne vlákna pre 3D tlač, či filament vznikol až so vývojom 3D tlače. Môžeme povedať, že 3D tlač vznikla z tzv.  stereolitografie, čo bola nová technológia, ktorú si v druhej polovici 20. storočia dal