3D struny

3D  tlač, tlačiareň a 3D struny

Pojem tlačové struny pre 3D tlač, takzvané 3D struny, prípadne vlákna pre 3D tlač, či filament vznikol až so vývojom 3D tlače. Môžeme povedať, že 3D tlač vznikla z tzv.  stereolitografie, čo bola nová technológia, ktorú si v druhej polovici 20. storočia dal patentovať Charles Hull. Prakticky ju uplatnil vo svojom prvom oficiálnom zariadení, ktoré nieslo označenie SLA-1. Následne koncom 20. storočia sa začína vývoj 3D tlačiarní už viac menej v takej podobe, v akej ich poznáme. Nemyslíme však ani tak podobu vizuálnu, ale skôr princíp činnosti.

3D tlačiareň a 3D tlač

3D tlačiareň je hardware, teda zariadenie, ktoré dokáže vytlačiť trojrozmerný objekt, t.j. objekt u ktorého môžeme definovať výšku, šírku a hĺbku, pričom tento objekt tlačí na základe digitálnych dát zadávaných väčšinou prostredníctvom počítača.

3D tlačiareň tlačí objekt tak, že jednotlivé vrstvy objektu nanáša postupne na seba, teda jednu vrstvu na druhú. Po nanesení príslušnej vrstvy dochádza k jej rýchlemu stuhnutiu tak, aby bolo možné na túto vrstvu v prípade potreby nanášať ďalšiu vrstvu. Tento proces sa opakuje až pokiaľ tlač nie je ukončená. Na konkrétnu tlač sa v prevažnej miere používajú tzv. 3D struny, zvané aj 3D vlákna, či filamnet.

3D tlač patrí v poslednom období medzi progresívne sa rozvíjajúce odvetvie. Svoje uplatnenie nachádza nielen v technike, projekcii, výskume, vývoji, ale i medicíne.  Pritom sa už nedá hovoriť o pokusoch, ale o praktickej realizácii konkrétnych úloh. Môžeme tým dokázať množstvo vecí, ktoré donedávna neboli možné. Napríklad tlač protéz, či implantátov priamo na mieru a mnoho iných. Predpoklad uplatnenia 3D tlačiarní je skutočne veľmi široký a to od teoretických projektov vo vede a výskume až po praktické uplatnenia v bežnom živote, ako je napríklad tlač potravín, pričom je predpoklad, že toto pole sa bude s rozvojom vedy a techniky neustále rozširovať.

3d-struny-1

3D struny a 3D tlač

3D struny

3D struny používané na tlač sa rozdeľujú do dvoch základných druhov a to najmä na tzv. „ABS 3D struny“ (akrylonitrilbutadiénstyrén) a „PLA 3D struny“ (polylaktid). Nemali by sme však zabúdať ani na tretí druh ktorým sú tzv. „HIPS 3D struny“ (High impact polystyrene), ktoré slúžia v podstate, ako podporný materiál pri tlači, ktorá si použitie tohto materiálu vyžaduje. Do tejto skupiny patria aj „PVA 3D struny“ (pm support natural).

3D struny, teda struny pre 3D tlač, či tzv. filament poznáme najčastejšie v dvoch hrúbkach a to 1,75 mm a 3 mm.

3D struny sa väčšinou predávajú navinuté na kotúči v rôznych hmotnostiach. Medzi najviac zaužívané patria hmotnosti okolo 1 kg.

Čo do farebnosti sú struny pre 3D tlač v súčasnej dobe vyrábané skutočne v pestrej farebnej škále, ktorá sa postupne neustále rozširuje. Špeciálnym segmentom v tejto oblasti sú takzvané svietiace 3D struny, ktoré začali niektorí producenti vlákien pre 3D tlač (filament) vyrábať.

Pridaj komentár