Fasádny systém – ako si zvoliť ten správny?

Jednotlivé zatepľovacie fasádne systémy sa skladajú z jednotlivých konštrukčných súčastí, ktoré musia byť odskúšané a tvoria tak nedeliteľný tepelne izolačný celok. Len fasádny systém zhotovený zo schválených komponentov, je považovaný za výrobok, na ktorý sa vzťahuje záruka. Správny výber certifikovaného systému je závislý od mnohých faktorov. Je to nielen výsledný tepelný odpor stavebnej konštrukcie, spôsob užívania budovy ale aj  napríklad požiadavky majiteľov nehnuteľnosti na konečný vzhľad fasády. Fasádne systémy je  možné  kategorizovať  do určitých skupín podľa rôznych kritérií.

fasádny systém

Je iba na vašom štýle a vkuse, aký konečný vzhľad omietky si zvolíte.

Polysterén je najčastejšou súčasťou zateplenia

Fasádny zateľovací systém si môžeme zvoliť aj podľa druhu a charakteru použitej tepelne izolačnej hmoty. Najčastejším izolačným materiálom je známy polystyrén a minerálna vlna. Polystyrén je najbežnejší izolant  a musí byť so špeciálnou samozhášacou úpravou určenou pre použitie na fasády budov. Hlavnými výhodami polysterénu sú veľmi dobré tepelnoizolačné vlastnosti, výborná spracovateľnosť a priaznivá cena. Často býva zatracovaný kvôli horšej paropriepustnej schopnosti, pravdou však je, že tento izolant patrí k stredne priepustným materiálom, čo je výhodné práve pri strešných a fasádnych konštrukciách.

Elegantný dizajn v kombinácií s inteligentnou fasádnou technikou.

Fasádny systém obsahujúci minerálnu vlnu

Na trhu so stavebným materiálom sa  dá kúpiť minerálna vlna v podobe dosiek s pozdĺžnym vláknom alebo s priečnym vláknom. Z hľadiska úžitkových vlastností sú medzi nimi zanedbateľné rozdiely. Hlavnou výhodou použitia minerálnej vlny na fasádny systém je jej nehorľavosť a paropriepustnosť, čo však z pohľadu zateplenia nie je až tak podstatná vlastnosť. Medzi nevýhody patrí vyššia cena, horšia spracovateľnosť a horšie mechanické vlastnosti. Zatepľovacie systémy sa tiež podľa horľavosti  môžu charakterizovať ako horľavé a nehorľavé fasádne systémy. Ten prvý s izolantom na báze upraveného polystyrénu a ten druhý fasádny systém s izolačným materiálom charakteru prírodnej minerálnej vlny.

Finálna povrchová úprava fasádneho systému

Povrchovú úpravu fasády tvoria najčastejšie tenkovrstvové omietky, ale môžu to byť napríklad tiež obkladové pásiky.  Na nový fasádny systém sa môžu zvoliť tenkovrstvové omietky buď minerálne, silikátové, akrylátové alebo silikónového charakteru.

 

Pridaj komentár