Ošetrenie strechy a krovu

Rekonštrukcia strechy a krovu

strechy

Starostlivosť o strechy a drevené trámy

Mať strechu nad hlavou patrí k najdôležitejším potrebám každého človeka a mať ju navyše aj kvalitnú bez toho, aby nám zatekala či dokonca takmer doslova „padala na hlavu“, je úplne ideálne. O svoju strechu sa naozaj treba starať, veď krov a strecha patria k najdôležitejším častiam domu a ich rekonštrukcia po určitom čase býva nevyhnutná.

Na čo si dávať pozor

Na krove spočíva celá ťarcha strešnej krytiny, preto je vhodné nič nepodceniť a z času na čas dôkladne skontrolovať stav drevených trámov (napr. napadnutie drevokazným hmyzom, vlhkosť či zatekanie), ako aj skontrolovať stav strešnej krytiny a jej prípadné poškodenie. Ak je drevo napadnuté drevokazným hmyzom, ale poškodenie nie je veľmi rozsiahle, postačí krov ošetriť náterom, ktorý dokáže z dreva odstrániť takýto hmyz a poskytne drevu aj ďalšiu preventívnu ochranu na dlhšiu dobu. Profesionálne nátery, ktoré ošetria a rozžiaria drevené povrchy vyrába značka San Marco.

Rekonštrukcia svojpomocne?

strechy

O drevenú strechu sa treba aj vhodne postarať

Medzi najkritickejšie miesta, kde dochádza k poškodeniu krovu, patrí okolie komínov a iných strešných otvorov, najmä vrcholový spoj krokiev. Ak sa jedná len o menšie lokálne poškodenie, opravu môžu zručnejší muži zvládnuť aj sami. No často je lepšie prizvať si na posúdenie odborníka, pretože poškodenie trámov možno odstrániť rôznymi spôsobmi. Niekedy postačí podoprenie alebo zosilnenie, no inokedy je potrebná tzv. injektáž či výmena. Pri starých a značne poškodených krovoch je zvyčajne potrebná celková rekonštrukcia.

Pri zobytňovaní podkrovného priestoru…

Rekonštrukcia či výstavba úplne nového krovu je nevyhnutná aj pri celkovom zobytnení podkrovného priestoru starších domov. V takom prípade už je potrebné aj stavebné povolenie a prítomnosť statika. Statik musí odborne posúdiť celkovú nosnosť a tým aj vhodnosť podkrovia na vytvorenie obytných podkrovných priestorov. Rekonštrukcia strechy vám okrem iného umožní lepšie zatepliť váš dom a tým zvýšiť jeho celkovú hodnotu. Okrem zateplenia strechy je dobré pri rekonštrukcii zatepliť aj zvyšok domu napr. vnútornými termo omietkami. Zateplenie strechy vám ušetrí energie a tým aj peniaze. Pri akejkoľvek rekonštrukcii, či už ide o celkovú rekonštrukciu krovu a strechy alebo len o čiastočnú rekonštrukciu, naozaj nič nepodceňujte a nesnažte sa ušetriť na úkor kvality, pretože kvalitne a odborne urobená strecha vám bude dobre slúžiť celé desaťročia.

Pridaj komentár