Investovanie cez hedge fond – vhodné aj bez skúseností

Investujte cez hedge fond

Hedge fond predstavuje kolektívnu formu investovania podobne ako klasické podielové fondy, s ktorými má už väčšina z nás skúsenosť. Je to špeciálny typ fondu určený pre kvalifikovaných investorov a nepodlieha takmer žiadnej regulácii, preto môžu investovať zverené prostriedky aj do vysoko rizikových transakcií. Názov hedge funds pochádza zo slova hedging (zaisťovanie), keďže takmer každý fond obchoduje so zaisťovacími derivátmi. Hedge fond si môže založiť v podstate hocikto, jediné čo potrebujete je licencia. Môžete s tým dokonca začať aj v prípade, že nemáte nijakú skúsenosť so správou peňazí – hovorí sa tomu voľný vstup na trh.

Investovanie cez hedge fond

Investície do hedge fond využívajú najmä kvalifikovaní investori.

Exkluzívny hedge fond

Hedge fond má často vo svojich pravidlách možnosť prevádzať zložité finančné operácie, ktoré kombinujú rôzne investičné stratégie v súčasných dlhých aj krátkych pozíciách na bežných aj derivátových trhoch v rôznych regiónoch po celom svete. Tento typ fondu podobne ako aj podielové fondy musí pri získavaní klientských prostriedkov dodržiavať určité postupy a pravidlá dané literou zákona v zemi jeho regulácie. Vo svete financií patrí hedge fondom visačka exkluzivity a sú zväčša prístupné len najbohatším klientom, zatiaľ čo pre bežných investorov alebo spoločnosti sú prakticky nedostupné. Hedge fondy sa od klasických podielových fondov líšia hlavne tým, že regulatorné orgány príliš nezaväzujú priestor pre ich investície, čo vedie k vysokej flexibilite investičných stratégií.

Investície hedge fond

Investície tohto typu sú zväčša prístupné len najbohatším klientom.

Hedge fond a investičné možnosti

Jednou z najväčších výhod, ktoré hedge fondy ponúkajú, sú ich investičné možnosti. Zatiaľ čo podielové fondy musia mať vo svojich štatútoch definované zameranie a tomu podriaďovať svoje investičné stratégie, hedge fondy týmto spôsobom limitované nie sú. Zloženie ich portfólia môže byť v akomkoľvek čase investované v ľubovoľnom pomere do akýchkoľvek nástrojov finančného trhu (cenné papiere, akcie, dlhopisy…) a vďaka tomu môžu lepšie reagovať na jeho výkyvy. Okrem toho hedge fond môže využívať tzv. predaj na krátko (short selling) či rôzne opčné stratégie, čím dokáže pre podielnikov zarábať aj keď trhy klesajú.

Pridaj komentár