Tag Archives: zeocem

klinoptilolit

Klinoptilolit s katalyckými vlastnosťami

Pod pojmom katalýza si väčšina z nás predstaví nejaký zložitý chemický proces čistenia či štiepenia vplyvom katalyzátorov. Pre označenie látky, ktorá svojou prítomnosťou umožňuje určitú chemickú reakciu, ktorá by inak nenastala, sa všeobecne používa termín katalyzátor. A takouto látkou môže byť po vhodnej úprave aj