Tag Archives: laparoskopia

laparoskopia

Čo je laparoskopia?

Čo je vlastne laparoskopia? Laparoskopia je miniinvazívne vyšetrenie, ktoré patrí medzi najnovšie diagnostické a operačné metódy v gynekológii, chirurgii aj urológii. Umožňuje priamo prezrieť brušnú dutinu a oblasť malej panvy. Aký je rozdiel medzi diagnostickou a operačnou laparoskopiou? Diagnostická laparoskopia hľadá príčinu ťažkostí pacientky (napr. pri neplodnosti alebo chronickej