Myši a hraboše v záhrade

Záhrada

Poľná myš a hraboš sú známe drobné hlodavce, ktoré občas každému záhradkárovi môžu spôsobiť v jeho záhrade a na jeho pozemku väčšie škody. Prejavy ich aktívneho spôsobu života je možné vidieť aj v ovocných sadoch, vinohradoch alebo v interiéri záhradných chatiek a skleníkov. Napádajú mladé klíčiace rastlinky, plody ovocných stromov, požierajú listy, semená a plody mnohých kultúrnych rastlín. Chutia im aj korienky mladých ovocných stromčekov, dokážu dokonale obhrýzť konáriky mnohých porastov drevín a kríkov.

záhrada

Hlodavce v záhrade

Ktoré hlodavce môžu byť aj v tej našej záhrade?

Hlodavce (Rodentia) sú určite najpočetnejším radom živočíchov z pestrej triedy cicavcov (Mammalia). Väčšinou sú to drobné menšie zvieratká, pre ktoré je charakteristický tvar a usporiadanie zubov. Predné rezáky boli postupne dlhodobým vývojom premenené na hlodáky a špičáky im úplne chýbajú. Pre dôležité zuby hlodáky je charakteristická stále ostrá hrana zubov.

Mnohé hlodavce sú výnimočne plodné. Krátka doba gravidity, početné vrhy mláďat a časté rozmnožovanie sú tie hlavné dôvody, ktoré umožnili a umožňujú prežiť hlodavcom v nepriaznivých prírodných podmienkach a veľmi rýchle využiť vo svoj prospech tie priaznivé. V našich súkromných záhradách, verejných parkoch alebo sadoch, môžeme občas stretnúť veveričku obecnú (Scirius vulgaris), sysľa obecného (Spermophilis citelius), potkana obecného (Rattus norvegius), myš domácu (Mus musculus), myš poľnú (Apodemus flavicollis), myš stromovú (Apodemus sylvestris), hraboša poľného (Microtus agrestis), hraboša obecného (Microtus arvalis), hryzca vodného (Arvicola terrestris), škrečka poľného (Cricetus cricetus) a niekoľko iných. V našich európskych krajinných ekosystémoch sa pohybuje a žije nie viac ako 30 druhov hlodavcov. Mnohé z nich aj v tej našej záhrade.

záhrada

Niektoré hlodavce vám môžu narobiť poriadne škody v záhrade

Niektoré prejavy premnoženia hlodavcov v záhrade

Niekoľko bežných, ale aktívnych poľných myší a hrabošov, nám občas dokáže spôsobiť v záhrade poriadny neporiadok a škody. Tieto prevažne nočné drobné hlodavce sú skutočne veľmi aktívne počas celého kalendárneho roku. Väčšinou sú ich populačné úrovne v prírodných podmienkach relatívne nízke a v záhrade nie je ich prítomnosť príliš badateľná. Akonáhle sa však ich základné životné podmienky a nároky výrazne zlepšia, potom nastáva doslova populačná explózia. A záhradkár sa len bezbranne a nechápavo podivuje a obáva, čo sa to vlastne deje s jeho zeleninou alebo ovocnými stromčekmi.

Ak sa zaujímate o záhradu a podobný typ článkov, nájdete ich aj TU.

Pridaj komentár