Offshore spoločnosť ako nástroj právnej ochrany majetku

Jeden z hlavných dôvodov, prečo podnikatelia využívajú zahraničné offshore spoločnosti, je právna ochrana aktív pred budúcimi nezákonnými nárokmi veriteľov, štátnych aparátov alebo rodinných príslušníkov. Offshore podnikanie je vďaka nízkej dostupnosti kvalitných informácií často vnímané ako oblasť zahalená rúškom tajomstva a záhad. Rozhodli sme sa trocha túto informačnú medzeru vyplniť a trocha prispieť k ujasneniu aj možností offshore bankovníctva.

Offshore spoločnosť ako nástroj právnej ochrany

Offshore spoločnosti majú niekoľko kľúčových vlastností predurčujúcich ich využívanie  pre majetkovo ochranné funkcie. Medzi vlastnosti offshore spoločnosti, ktoré umožňujú jej použitie k právnej ochrane majetku, patrí jednoduché použitie v slovenskom právnom prostredí a neverejný register vlastníkov spoločnosti. Dôležitá je možnosť využitia nominee služieb a obtiažna dosiahnuteľnosť informácií o vlastníctve nehnuteľností.

Aký je princíp offshore podnikanie?

Princípom offshore podnikania je využívanie tretích  krajín tak, kedy všetky podnikateľské aktivity prebiehajú mimo území týchto štátov. Offshore bankovníctvo a jurisdikcie takto lákajú medzinárodný kapitál na svoje územie a na oplátku investorom ponúkajú určité výhody, napr. minimálnu daňovú povinnosť až daňový ráj, ochranu majetku a anonymitu vlastníctva.

https://sk.pinterest.com/pin/489485053227579180/

Cyprus je nielen známym letoviskom ale i daňovým rajom

Aký typ offshore spoločností sa používa?

Pre offshore podnikanie sa najčastejšie zakladajú IBC spoločnosti (International Business Company), čo sú spoločnosti, ktoré sú založené podľa špeciálnych zákonov. V praxi to znamená, že sa tieto spoločnosti riadia inými zákonmi ako miestne firmy. Výmenou za zákaz podnikania na danom území získavajú radu daňových a iných výhod.

offshores poločnosť

Smerovať svoje podnikateľské záujmy do daňových rajov je výhodné nie len pre podnikateľov, ale i pre samotné daňové raje.

Offshore spoločnosť ako formálny vlastník nehnuteľností

Právna ochrana majetku sa najčastejšie používa pre vlastníctvo nehnuteľností. Využíva sa  model, kedy nehnuteľnosť vlastní offshore spoločnosť a skutočný vlastník je držiteľom akcií tejto spoločnosti. Týmto dochádza k presunu vlastníckeho práva na offshore spoločnosť, ale kontrola nad nehnuteľností zostáva v rukách skutočného vlastníka. V katastri nehnuteľností je ako vlastník vedená offshore spoločnosť. Tá slúži popri právnej ochrane aj ako anonymizačný prvok. Pokiaľ ide o offshore spoločnosť s akciami na doručiteľa, je úroveň anonymity vlastníctva naozaj veľmi vysoká.

Pridaj komentár